Prawa pacjenta – warto je poznać

Otrzymując skierowanie do szpitala, mamy świadomość, że w tym miejscu spędzimy określony czas i – naprawdopodobniej – wyjdziemy odpowiednio zdiagnozowani, a być może już wyleczeni. Wiele zależy oczywiście od jednostki chorobowej. Nie każdą chorobę udaje się wyleczyć podczas pobytu w szpitalu, czasami potrzebę są szersze działania.

Idąc do szpitala, z pozoru doskonale wiemy, co nas tam spotka. Nie zawsze jednak interesujemy się tym, do czego w takim miejscu mamy prawo. To błąd. Pacjent, który jest świadomy swoich praw, może uzyskać od szpitala więcej niż tylko szanse na wyleczenie. Co więcej? Pobyt w odpowiednich warunkach, wgląd do dokumentacji medycznej, prawo do transportu karetką czy – o tym wie bardzo mało osób – prawo do wyjazdu do szpitala uzdrowiskowego, w celu podratowania zdrowia. Oczywiście to tylko wycinek praw, przysługujących pacjentowi. Trudno tu przytaczać wszystkie, do wielu z nich należy dotrzeć samodzielnie – choćby przez Internet.

Jeśli poznamy swoje prawa jako pacjenta, pobyt w szpitalu zniesiemy bardziej świadomie. Będziemy wiedzieć, do czego mamy prawo, do czego nie, leczenie więc będzie bardziej świadome i zrozumiałe. Przywileje, do których ma pacjent prawo, nie kończą się z chwilą wypisu ze szpitala. Skierowanie do szpitala uzdrowiskowego, zwolnienie z pracy, wniosek o rentę to przykłady uprawnień, które będziemy realizować po wyjściu ze szpitala. To i o wiele więcej można uzyskać, jeśli mamy świadomość takich możliwości. Lekarz w szpitalu – nie zawsze ze złej woli – nie musi nas o tym poinformować. Niekiedy to niedopatrzenie wynika po prostu z braku czasu i braku świadomości, że powinien to zrobić.

Świadomość swoich praw jako pacjentów jest niewątpliwie w naszym interesie. Nie wszystkie uprawnienia musimy wykorzystywać, wiedza o tym, że istnieją, jest jednak w naszym interesie. Warto więc zapoznać się z tą tematyką i leczyć się świadomie, nie pozwalając na przypadkowe lub celowe naruszanie naszych praw. Taka postawa nie powinna być oceniona źle, choć niewątpliwe nie wszystkim musi się podobać. Mimo tego jednak, warto poznawać prawa pacjenta i w razie konieczności, po prostu z nich korzystać.