Czym są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste mają umiejętność nieskończonej możliwości podziału dzięki regeneracji. Są to gruntowe nieokreślone komórki, które posiadają zdolność do różnicowania się w wszelkie dojrzałe komórki. Cecha ta sprawia, że są one aktualnie drobiazgowo badane w celu praktycznego wykorzystani w medycynie.

Najpopularniejszym użyciem komórek macierzystych jest leczenie ortopedyczne. Wykorzystywane są one przy leczeniu ścięgien, chrząstki stawowej albo zmian zniekształceniowo-zwyrodnieniowych. Przy operacjach przeważnie wykorzystuje się komórki autologiczne, czyli pochodzące od pacjenta. Dzięki temu komórki są akceptowane przez organizm biorcy i wzrasta ich skuteczność.

Macierzyste komórki przeważnie pobierane ze szpiku kostnego, czyli tkanki mieszczącej się wewnątrz jam szpikowych kości (przeszczep szpiku kostnego jest właśnie przeszczepem komórek macierzystych), z krwi obwodowej, krwi pępowinowej, jest to zabieg niewymagający inwazyjnych metod oraz z embrionów, zabieg jest negowany przez Kościół Katolicki.